curriculum vitae

na židovském hřbitově ve Čkyni, 1987

1958
Narodil se v Novém Městě na Moravě. Nové Město a okolní krajina byly zdrojem prvních výtvarných impulzů. Odborné vedení se mu dostává nejprve od Marie Roštinské a později za středoškolských studií na místním gymnáziu ve skupině mladých výtvarníků při Horácké galerii výtvarného umění pod vedením Petra Brázdy a Jindřicha Zezuly. V tomto období je dominantní prací studium kresby a pobyt v plenéru.

1977
Po neúspěšném pokusu o přijetí na AVU v Praze začíná studia na Pedagogické fakultě v Brně. Intenzivním podnětem pro výtvarnou práci byl krátký pobyt u akademického sochaře Arnošta Košíka v Praze (také rodák z Nového Města). Přínosná byla i studia v Brně. Pozorností a poznatky ho obdařili zejména Vladimír Otáhal, Vladimír Drápal a další výtvarníci. Velmi důležité bylo vedení A. I. Popova v umělecké škole ve Volgogradu(1979 – 1980).

1984 – 1985
Po absolvování studia zůstává na fakultě jako asistent. Připojuje doktorát z výtvarné výchovy.

A.I.Popov

1985
Od tohoto roku se přestěhoval na Šumavu a připravuje se na systematickou výtvarnou práci. Vytváří několik cyklů grafik a drobné skulptury ze dřeva.

1990
Končí pedagogickou práci a věnuje se reklamní grafice a volné výtvarné tvorbě.

1997
Mezníkem ve výtvarné práci se stává cyklus Ztráta reality.

1998
Výstava v Galerii Vltavín v Praze.

1998 – 2000
Čas zrání v okruhu přátel z Galerie Vltavín a dalších. Setkání s profesorem Jiřím Siblíkem, ke kterému došlo při práci na publikacích o Otakaru Kubínovi, Emilu Fillovi a vzpomínkách Jiřího Siblíka.

2000
Studijní cesta na jih Francie a do Provence

2000 – 2005
Rozsáhlý cyklus „Hledání absolutní smyslnosti“.

2002
Studijní cesta Bretaň

2004 – 2006
Setkání s chorvatským malířem Niko Ančičem a Stanko Špoljaričem – hlavním kurátorem Uměleckého pavilónu v Záhřebu a několik krátkých studijních pobytů v Chorvatsku.
První kontakty s výtvarníky skupiny Tolerance, který vrcholí výstavou v Galerii Tolerance v Hamburgu.

2005
Práce na knize pohádek s Dášou Bláhovou.

2006
Setkání s Igorem Brešanem a některými předními chorvatskými výtvarníky při výstavě v Galerii Brešan ve Splitu.

2007
Příprava knihy Čínské pohádky s Lucií Olivovou.

s manželkou na vernisáži v muzeu ve Vimperku, 1986

2008
Cena za ilustraci v soutěži o nejkrásnější knihu, kterou pořádá Ministerstvo kultury a Památník národního písemnictví v Praze za knihu Čínské pohádky.

2009
Příprava výstavy v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě a účast na výstavě českých ilustrátorů Slunce Orientu v Oblastní galerii v Liberci a v Chebu (2010). Příprava rozměrných obrazů pro bienále v Pekingu.

2010
Výstava ilustrací v Klubu Jupiter ve Velkém Meziříčí. Práce na výstavě připravované v Aptu ve Francii (nedaleko od Simiane, kde žil přes 30 let Otakar Kubín).

Ceny
Soutěž o nejkrásnější knihu roku 2007 pořádané Ministerstvem kultury ČR a Památníku
národního písemnictví – cena SČGU Hollar za ilustrace ke knize Čínské pohádky atorky Lucie Olivové

Realizace
- ilustrace ke knize pohádek Tiché moře vypráví , autorka Dáša Bláhová ( kniha byla představena
na Knižním veletrhu dětské literatury v Liberci )
- ilustrace ke knize Čínské pohádky, autorka Lucie Olivová
- řada reklamních kampaní a tiskovin pro divadlo

S malířem Niko Ančičem v Dubrovníku, 2005


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.